Проф. др Драгиша Драшкић

преминуо 07.2021

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Почасни члан
Биографија
design by Milica Popović
врх