Проф. др Љубиша Андрић

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Редован члан
Члан Балканске акдемије наука за минералне технологије
Биографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Љубиша АНДРИЋ,дипл. инж. рударства, научни саветник у Институту за техно-логију нуклеарних и других минералних сировина, ванредни професор Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду. Сходно свом научном профилу и афинитету, бави се фундаменталним, развојним и примењеним истражи-вањима у области припреме металичних и неметаличних минералних сировина, као и усавршавању процеса микронизације, механичке и механохемијске активације, њиховој примени и могућности примене нових материјала.Публиковао је 252 научна и стручна рада у домаћим и међународним часописима и зборницима са домаћих и међу-народних научно-стручних скупова. Цитиран је 104 пута у домаћој и иностраној литератури. Аутор је монографије Лискуни-Припрема и Примена и коаутор пет поглавља у домаћим и међународним монографијама.Руководио израдом 38 пројеката финансираних од стране Министарства за науку и Министарства заштите животне средине, учествовао на изради 45 прединвестиционих студија, пројеката и ревизија пројеката. Коаутор је једног патента и 19 техничких решења. Редован је члан Балканске Академије Наука за Минералне Технологије. Члан је редакционог одбора часописа: ''Рециклажа и одрживи развој'', и Јоурнал оф Мининг анд Металлургy, Сецтион А: Мининг
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх