Проф. др Леонид Абрамович Вајсберг

преминуо 12.2020

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Инострани члан
Биографија
design by Milica Popović
врх