Проф. др Слободан Вујасиновић

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Слободан ВУЈАСИНОВИЋ, редовни члан АИНС од 2012. године, дипл. инжењер геологије, је редовни професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, у пензији. Укупна делатност проф. С. Вујасиновића везана је за хидро-геологију и заштиту поџемних вода и геолошке средине од загађивања. Најзначајнији доприноси везани су за увођење и развијање ове области у оквиру хидрогеологије као и развој метода регенерације поџемних вода најновије генерације. Публиковао је 155 научних радова у оквиру којих су и основни увиверзитетски уџбеници “Заштита поџемних вода” (1982), “Ремедијација поџемних вода и геолошке средине” (2005), “Основи хидрогеологије” (коаутор 2009) и Практикума “Загађивање и заштита поџемних вода” (1988) као и 9 монографија, од којих су неке националног значаја. Учествовао у изради преко 250 студија и научно-истраживачких пројеката као и у изради више стратешких пројеката из области хидрогеологије и заштите поџемних вода, финансираних од стране Министарства (за науку, екологију, пољопривреду). Био је руководилац петогодишњег (2006-2012) стратешког Пројекта “Заштита поџемних водних ресурса Србије”.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх