Проф. др Јанош Гинштлер

преминуо 24.09.2019

Основни подаци

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Инострани члан
Биографија
design by Milica Popović
врх