Проф. др Надежда Ћалић

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Редован члан
Биографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. Др. Надежда ЋАЛИЋ, Дипл. Инж. Рударства, редовни професор, декан Рударског факултета Универзитета у Бања Луци. Највећи део свог радног века провела је на Рударско-геолошком факултету у Београду. Научна, наставна и инжењерска делатност проф. Ћалић везана је за област припреме минералних сировина и, последњих година, односа минералних сировина и одрживог развоја у условима транзиције и глобализације. Најзначајнији научни доприноси везани су за област флотацијске концентрације металичних и неметаличних минералних сировина. Публиковала је 170 научних и стручних радова. Самостално је објавила три универзитетска уџбеника, била ментор већег броја дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација. Аутор је поглавља у више од десет монографија од националног значаја.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх