Проф. др Раде Јеленковић

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Раде ЈЕЛЕНКОВИЋ, дипломирани инжењер геологије, редовни професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Укупна делатност проф. Р. Јеленковића везана је за области геолошких истраживања лежишта металичних и неме-таличних минералних сировина, металогенетске анализе и оцене минералне потенцијалности. Најзначајнији научни доприноси: разрада генетских модела хидротермалних и инфилтрационих лежишта урана Србије, порфирских лежишта бакра и епитермалних лежишта злата, металогенетско рејонирање терена Србије, селекција рудоносних подручја и разрада критеријума њихове про-спекције и истраживања. Публиковао је више од 150 научних радова, 8 монографија и 4 уџбеника. Руководио је већим бројем научних и инжењерских пројеката из области истраживања лежишта металичних минералних сировина. Учествује у више научних пројеката Европске Уније и Канаде.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх