Проф. др Властимир Матејић

преминуо 10.06.2019

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Редован члан
Биографија

Кратка биографија

Научни саветник. Руководилац Одељења за операциона истраживања и Центра за истраживање развоја науке и технологије, Генерални директор и председник Управног одбора – све Институт "Михајло Пупин". Савезни министар за науку, технологију и развој. Извршни потпредседник за стратешко планирање и развој, ICN Pharmaceuticals. Редовни професор на Електротехничком факултету у Београду и на Машинском факултету у Крагујевцу. Постдипломску наставу држао на већини високошколских институција у СФРЈ. Водио 36 великих истраживачких пројеката развоја сложених и хетерогених система - од великих предузећа до националног привредног, образовног и научно-технолошког система. Објавио преко 130 научних и стручних радова у часописима и саопштио преко 90 радова на научним конференцијама. Био члан више научних и управљачких тела и делегат у неколико међународних организација. Председник удружења "Технологија и друштво", члан Управног одбора Фондације Центар за демократију и Управног одбора Музеја науке и технике. Председник Европског покрета у Србији. Заслужни члан Савеза инжењера и техничара је и Друштва за операциона истраживања.
design by Milica Popović
врх