Проф. др Радивој Петровић

преминуо 05.2022

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Редован члан
Биографија
design by Milica Popović
врх