Проф. др Ненад Ђорђевић

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Дописни члан
Функција: Члан међуодељенског одбора за храну
Биографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Ненад ЂОРЂЕВИЋ,дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, редовни је професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. Наставна, научна, и инжењерска делатност др Ђорђевића везана је за Исхрану домаћих и гајених животиња. У овој области предавач је на 13 предмета на свим нивоима студија. До сада је објавио 295 радова (од тога 7 у часописима са СЦИ листе, са 19 хетероцитата), 2 уџбеника, 1 практикум, 4 приручника и 5 националних монографија.Био је ментор или члан комисије за оцену и/или одбрану 84 дипломска и 3 специјалистичка рада, 2 магистратуре и 9 доктората, као и члан више комисија за избор у звања у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини.Др Ненад Ђорђевић је до сада учествовао у реализацији 15 научно-истраживачких пројеката у Србији и руководиоц је једног пројекта у Црној Гори. Осим тога, био је консултант на два страна развојна пројекта у земљи и једног у Црној Гори. Као хонорарни професор био је ангажован на универзи-тетима у Подгорици и Источном Сарајеву.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх