Проф. др Момчило Ристић

преминуо 10.08.2018

Основни подаци

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Почасни члан
Академик САНУ
design by Milica Popović
врх