Проф. др Петар Миљанић

преминуо

Основни подаци

Одељење: Одељење електротехничких наука
Статус: Почасни члан
Академик САНУ
design by Milica Popović
врх