Проф. др Ђорђе Злоковић

преминуо 09.02.2017

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Почасни члан
Академик САНУ
design by Milica Popović
врх