Научни саветник Надежда Талијан

Основни подаци

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Редован члан
Функција: Члан међуодељенског одбора за националне технолошке платформе Србије
Биографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Др Надежда М. Талијан, дипл. инж. технологије, научни саветник, рођена је у Београду 1945.г. Дипломирала је, магистрирала и докторирала (1995.) на Технолошко-металуршком факултету у Београду. Од 1966.-2012. радила је у Институту за хемију, технологију и металургију, БУ, у Београду, у коме је Руководлац Центра за метеријале и металургију од 1991-2012. Предавач у оквиру програма докторских студија на ТФ у Бору, БУ, 2008.-2012. Највећи део научно-истраживачког рада реализовала је кроз основна и примењена истраживања у области науке о материјалима са акцентом на област Металургије праха и синтерованих материјала. Руководилац је 13 пројеката и подпројеката МПНТР РС у оквиру којих реализовано 7 др, 5 мр-теза и 1 спец. рад. Објавила је преко 360 референци: 87 радова (М20) у часописима са SCI листе (70 радова цитирано је преко 340 пута); 17 предавања по позиву; 91 саопштење (М33) и 61 (М34). Руководилац је 6 и учесник у реализацији 4 међународна пројекта. Реализовала је више десетина пројеката за потребе домаћих привредних субјеката који су имали значајног удела у супституцији увоза. Организатор, председник и члан више од 20 научних комитета међународних скупова, члан уређивачких одбора међународног и два национална часописа, као и више научних друштава. Награђивана је више пута за развој производа добијених поступцима металургије праха; допринос развоју научно-истраживачког рада и за унапређење науке и технологије у области металургије.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх