Проф. др Љубинка Рајаковић

Основни подаци

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Редован члан
1998. године проглашена за почасног професора ВТА у Вороњежу, Русија
Функција: Члан међуодељенског одбора за храну
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Технолошко металуршки факултет Универзитет у Београду
Адреса радне организације: Карнегијева 4, 11120 Београд
Телефон радне организације: 011 3370 547
E-mail: ljubinka@tmf.bg.ac.rsПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Др Љубинка В. Рајаковић, редовни члан АИНС од 2018. године из Одељења технолошких, металуршких и наука о материјалима. Рођена у Новској. На ТМФ-у у Београду дипломирала (1973.), магистрирала (1977.) и докторирала (1986.). Редовни професор и шеф Катедре за аналитичку хемију ТМФ-а у Београду (аутор 6 уџбеника из области аналитичке хемије). Ментор израде 15 докторских дисертација и 8 магистарских теза. Научно-истраживачки и стручни рад посвећен развоју физичко-хемијских метода хемијске анализе, доказивању, одређивању и уклањању токсичних елемената и једињења из воде и ваздуха Резултате научних истраживања објавила је у 207 публикација (поглавља у монографијама, научни радови у часописима и зборницима радова). Цитираност 723 (до 28.05.2014). Као сарадник и руководилац учествовала у изради 16 научно-истраживачких пројеката Министарства за науку, технологију и заштиту животне средине РС, 29 стручних пројеката и 3 међународна пројекта (Канада, Русија, ЕУ). Објавила 4 стручне монографије тематски посвећене контроли квалитета, анализи и пречишћавању вода. Остварила сарадњу са УофТ, Канада и Државном технолошком академијом (ВТА) из Вороњежа, Русија (1996. године проглашена за почасног професора ВТА).
design by Milica Popović
врх