Проф. др Влада Вељковић

Основни подаци

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Редован члан
Дописни члан САНУ
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Др Влада Вељковић, дипл. инж. технол., редовни професор Технолошког факултета у Лесковцу, Универзитета у Нишу (УН), редовни члан Српске академије образовања. Значајне научне резултате остварио у области хидродинамике и преноса масе у вишефазним реакционим системима, синтезе биодизела, биосинтезе декстрана и антибиотика, ултразвучне екстракције екстрактивних супстанци и микротал-асне хидродестилације етарских уља из ароматичног биља. До сада објавио 174 научна рада и 367 научних саопштења (М20 = 102; цитираност >1370; h-индекс = 19). Коаутор 32 техничка решења, 5 патената (један реализован на међународном нивоу), 4 научне књиге и по три уџбеника и помоћна уџбеника. Ментор 13 докторских дисертација и 9 магистарских теза. Уредник међународног часописа Chemical Industry & Chemical Engineering Quaterly (М23). После одбране доктората, усавршавао се на Texas A&M University, College Station, САД (Фулбрајтов програм). На матичном факултету биран за декана, продекана, шефа катедре и председника Савета. Био члан Сената и председник научно-стручног већа УН, као и начелник Одсека техничких наука Центра за научна истраживања САНУ и УН. Председник МНО за материјале и хемијске технологије.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх