Проф. др Бранислав Ивковић

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Дописни члан
Функција: Члан међуодељенског одбора за националне технолошке платформе Србије
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Бранислав Ивковић, дипломирани инжењер грађевинарства и редовни професор Грађевинског факултета Универзитета у Београду, рођен је у Бијељини 1952. год. Дипломирао је 1979. год. на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, магистрирао 1983. године, а докторску тезу „Оптимизација поузданости производних система у грађевинарству“ одбранио је 1988. године на матичном факултету. Након дипломирања радио је у грађевинском предузећу „Напред“ у Београду до новембра 1981. године, а на Грађевинском факултету Универзитета у Београду је био стално запослен од 1981. год. Објавио је више од 90 радова од чега пет монографија на српском, енглеском, руском и шпанском језику, а цитиран је 44 пута. Увео је предмет Управљање пројектима у грађевинарству и један је од оснивача Одсека за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству. Руководио је израдом 12 докторских дисертација, 16 магистарских радова, 3 специјалистичка рада и био ментор на преко 700 дипломских радова. Као министар у влади Републике Србије руководио је израдом 11 законских пројеката међу којима је и први Просторни план Републике Србије. Учествовао је у реализацији 86 инвестиционих пројекта у Србији, Ираку, Кувајту, Либији, Русији и на просторима бивше Југославије укупне инвестиционе вредности преко осам милијарди еура. Ожењен је, отац Иване, Милане, Драгане, Луке и Јоване.
design by Milica Popović
врх