Проф. др Драган Милашиновић

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Драган Д. МИЛАШИНОВИЋ, дипломирани инжењер грађевинарства, редовни професор Грађевинског факултета Суботица Универзитета у Новом Саду. Укупна делатност проф. Д. Д. Милашиновић везана је за области теорије конструкција и рачунарске механике. Најзначајнији научни доприноси: нелинеарно моделирање конструкција хармонијски спојеним методом коначних трака и нелинеарно моделирање материјала реолошко-динамичком аналогијом. Публиковао преко 100 научних радова од тога преко 20 на SCI листи. Аутор је значајне монографије на међународном нивоу ‘’The Finite Strip Method in Computational Mechanics’’, Faculty of Civil Engineering Суботица, Technical University of Budapest, Faculty of Civil Engineering Belgrade.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх