Проф. др Михаило Малетин

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Пензионер
Мобилни телефон: 064 2881 361

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Михаило Малетин, редовни члан АИНС од 2013., рођен је 1940. у Чачку. По завршеној Класичној гимназији у Београду уписао се на Грађевински факултет Универзитета у Београду 1959. год. где је дипломирао 1965. године на Одсеку за путеве и железнице. До 1972. год. радио је у Урбанистичком Заводу Београда и исте године је изабран за асистента на групи предмета Пројектовање путева. Магистарску тезу одбранио је 1979. а докторску дисертацију 1982. године на Грађевинском Факултету Универзитета у Београду. За редовног професора изабран је децембра 1992. године за предмете из области Планирања и пројектовања путева са основним научним и стручним опредељењем на планирање и пројектовање саобраћајница у градовима. Пензионисан је 2006. године. Био је продекан за наставу Грађевинског факултета, у два мандата шеф Катедре за путеве, аеродроме и железнице (два мандата) и управник Института за саобраћајнице и геотехнику. аутор је или коаутор 9 књига, 3 националне монографије, 18 поглавља у националним монографијама. Учествовао је на 15 међународних и 26 националних скупова са рефератом,; аутор је или коаутор 4 рада у међународним часописима и 19 радова у националним часописима. Учествовао је руководио израдом бројних студија и пројеката из области путева и градских саобраћајница.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх