Проф. др Драгана Живковић

преминуо 26.11.2016

Основни подаци

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Кратка биографија

Проф. др Драгана Живковић (1965.), дипломирани инжењер металургије, редовни професор Техничког факултета у Бору, БУ. Од 1989. ради на Одсеку за металургију ТФ Бор. Звање редовног професора добила 2005. Шеф Катедре за металуршко инжењерство од 2004. Обављала функцију продекана за НИР и међународну сарадњу (2009.-2015.), а тренутно обавља функцију декана. Најзначајније научне резултате остварила у области термодинамике легура, синтезе и карактеризације напредних металних материјала, кинетике металуршких процеса и археометалургије. Аутор и коаутор више од 180 радова у међународним часописима са ИФ (цитираност преко 400 пута); 3 уџбеника; 2 збирке задатака; 3 монографије; већи број техничко-развојних решења. Ментор 5 докторских дисертација. Учествовала на више од 35 националних и међународних научних пројеката и пројеката за привреду (5 пројеката као руководилац). Гостујући професор на Central South University Changsha (China), и гост-предавач на докторским студијама на Наравословно-технишкој факултети Универзе в Љубљани (Словенија). Главни уредник Journal of Mining and Metallurgy, Section B:Metallurgy.
design by Milica Popović
врх