Проф. др Милош Недељковић

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Орден Светог Саве 2.степена СПЦ, Октобарска награда града Београда, Октобарска награда Привредне коморе, Грамата СПЦ
Функција: Координатор међуодељенског одбора за вредновање инжењерских резултата
Председник Председништвa
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Машински факултет Универзитет у Београду
Адреса радне организације: Краљице Марије 16, 11120 Београд
Телефон радне организације: 011 3370 350
E-mail: mnedeljkovic@mas.bg.ac.rsПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Милош С. Недељковић, ред. члан АИНС од дец.2015, Секретар Одељења за машинске науке од јан.2017, ред. проф. Машинског факултета Универзитета у Београду (МФУБ) од 2002, Шеф Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе од 2015, Државни секретар у Министарству за науку и технолошки развој (2008-2011), Декан МФУБ у три мандата (2002-2008). Носилац Ордена Светог Саве другог степена Српске православне цркве од 27.1.2008.год. ОРЦИД: 0000-0001-5275-1410. Рођен 26. јула 1957. године у Београду, дипломирао на МФУБ 1980. на Одсеку за хидроенергетику са оценом 9,78. Докторирао 1993. такође на МФУБ из области феномена струјања у турбомашинама. Настава - већи број предмета Катедре на свим нивоима студија. Био ментор у 3 докт. дисерт. и коментор у још 2, 2 магист. тезе и преко 90 дипл. радова. Учесник једне комисије за одбрану докт. дисерт. у Немачкој. Коаутор је 2 штампана уџбеника. Учествовао у развоју већег броја лаборат. инстал. за потребе наставе, и написао бројне публикације о универзитетском образовању. Водио процес међународне акредитације наставних програма Факултета на српском и енглеском језику. Наука - области хидрауличних машина и примењене механике флуида: хидрауличне пумпе и турбине, вентилатори, турбокомпресори, струјно-техничка мерења, као и рачунска механика флуида. Објавио је: 5 рад.-погл. у међун. монограф, 20 рад. у међун. час. са ИСИ-ЈЦР-СЦИ листе, 12 рад. у другим међун. час, 41 рад у матер. међун. скупова штампаних у целини, 1 монографију нац. значаја, и друго. Према евиденцији Универз. библиотеке, радови су цитирани 102 пута. Одржао је 2 пред. по позиву на међун. скуповима, а у 9 међун. конф. био је члан Прог. одбора и на 7 председ. секције. Рецензент је радова за ИСИ-ЈЦР-СЦИ часописе: Транс. АСМЕ – Ј Флуидс Енг, Арцх оф Аппл Мецх, Еxп Тхермал анд Флуид Сциенце и Адванцес ин Мецх Енг, као и преко 110 европских пројеката у ХОРИЗОН-2020 и ФП7. Учесник је у већем броју пројеката Минист. за науку, од којих је у једном био Руковод. пројекта. Од јан.2017. председ. Матичног научног одбора за енергетику, рударство и енерг. ефик. Министарства науке, а био је члан Мат. научног одбора за енерг. ефик. 2007-2008. Инж. струка - коаутор у 31 инж. пројекту, у 15 ориг. техн. решења – извед. конструкција (9 вентилатора, 4 пумпе, 1 радно коло турбокомпресора и 1 мале хидро турбине), у великом броју извештаја о техн. контролама пројеката, и студија и лабораторијских извештаја. Лиценцирани је инж. и члан Инжењерске коморе Србије од њеног оснивања 2003. Учествовао је у решавању бројних проблема у индустрији, и у развоју нових конструкција. Председник је Жирија Привредне коморе Београда за награду у области најбољих проналазака, дизајнерских решења и техничких унапређења 2010-2016. Међ.сарадња – студ.посете, ТЕМПУС - у 1 главни коорд, СЦОПЕС и ДААД. Дугогод.члан реномираних међународних удружења ГАММ, ИАХР и АСМЕ. Организација - Продекан за наставу МФУБ 2000-2002, Потпредседник Српског друштва за механику 2006-2009 (Секретар 1997-2001), Председник Друштва метролога 2003-2007, Председник Удружења универзитетских наставника и научника Србије од 2012, итд. У АИНС (дописни члан од 25.1.2007), у периоду 2013-2017 био Заменик секретара Одељења за машинске науке у два мандатна периода, организовао други округли сто АИНС: Енергетика Србије - где смо и куда идемо, одржаног 2009. на МФУБ.
design by Milica Popović
врх