Проф. др Горан Јанкес

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Дописни члан
Функција: Члан међуодељенског одбора за међународну сарадњу
Биографија
Библиографија

Контакт

Мобилни телефон: 063 271 050
E-mail: gjankes@mas.bg.ac.rsПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Горан ЈАНКЕС, дипломирани инжењер машинства, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду у пензији. Од одласка у пензију 2011 год ради у редовном радном односу у Иновационом центру Машинског факултета у Београду. Наставна делатност била је везана за област процесне технике и то кроз више предмета у којима је обрађивана проблематика пећи, котлова и индустријске енергетике на свим нивоима студија. Истраживања обухватају области примене чврстих горива и биомасе, унапређење енергетске ефикасност и заштиту животне средине у индустрији. Има преко 100 објављених радова, и преко 100 инжењерских реализација. Дијагностика стања и предлози мера за побољшање енергетске ефикасности реализовани су кроз велики број индустријских експеримената и кроз енергетске прегледе за око 60 компанија у Србији и околним земљама.
design by Milica Popović
врх