Проф. др Срђан Бошњак

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Срђан Бошњак, дипл. маш. инж., редовни професор и шеф Катедре за механизацију Машинског факултета Универзитета у Београду. Научностраживачки рад обухвата следеће области: динамика и чврстоћа грађевинских, рударских и транспортних машина, резање тла и пројектовање, конструисање и прорачун механизама и структура машина за механизацију. Аутор је универзитетског уџбеника, монографског карактера. Публиковао је укупно 184 рада, од чега 26 у часописима са СЦИ листе. Према SCOPUS-у укупан број хетероцитата је 120. Руководио је израдом и учествовао у реализацији 34 техничих и развојних решења, 168 пројеката изведених за потребе привреде, 142 пројекта изведеног стања, као и 48 елабората ограничене циркулације и експертизе. Био је ментор 2 докторске дисертације и 5 магистарских теза, а тренутно руководи израдом 3 докторске дисертације. Добитник је 12 награда за истраживачко-стручни рад.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх