Проф. др Милун Бабић

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Милун Ј. Бабић, дипломирани инжењер машинства, председник је Научног одбора за интергрална и интердисциплинарна истраживања у енергетици и енергетској ефикасносности при МПНТР. Редовни је професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу од 1990. године. Био је декан факултета, министар за технолошки развој привреде, итд. Успешно са бави енергетском ефикасносношћу, екологијом и енергетским експертским системима, као и хидропреносницима снаге, енергетским машинама, енергетском опремом, процесном техником и процесном аутоматиком. Публиковао је 693 научна рада, 10 монографија 4 уџбеника. Аутор је 8 патената и 81 техничког решења, а руководио је са 97 научних и R&D пројеката регионалног, националног и међународног карактера. Број цитата његових радова износи 885. Ментор је 10 докторских дисертација. Био је у више студијских посета на универзитетима у свету. Уредник је и стални рецензент у неколико домаћих међународних научних часописа, и председник више програмско-организационих одбора међународних научно-стручних скупова.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх