Проф. др Владета Чолић

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Владета ЧОЛИЋ, дипломирани саобраћајни инжењер, редовни професор у пензији Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.Тежиште стручне и научне активности усмерено је на експериментална испитивања техничко-експлоатационих и пропулзионо-енергетских особености изграђених бродова и бродских састава на пловном путу, као и примену резултата истраживања у организацији и експлоатацији водног саобраћаја.Био је продекан и декан Саобраћајног факултета, као и проректор Универзитета у Београду. Аутор је више научних монографија и универзитетских уџбеника.Руководио је бројним научно-истраживачким и инжењерским пројектима из области водног саобраћаја и транспорта.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх