Проф. др Милосав Огњановић

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Професор емеритус
Функција: Члан међуодељенског одбора за образовање
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Машински факултет Универзитета у Београду
Адреса радне организације: Краљице Марије 16, 11120 Београд
Телефон радне организације: 011 2270 369
E-mail: milosav.ognjanovic@gmail.comПошаљи поруку
E-mail (додатни): mognjanovic@mas.bg.ac.rsПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

МИЛОСАВ ОГЊАНОВИЋ, редовни је члан Академије Инжењерских Наука Србије -АИНС од 2012.г, а дописни од 2004. Рођен је 23.10.1950. године у Плажану код Деспотоваца у Србијаи. На Машинском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1974., магистрирао 1977. и докторирао 1984. г. У звање доцента на овом факултету изабран је 1986., у звање ванредног професора 1991., а у звање редовног професора 1996. године. Предаје Машинске елементе и предмете у вези са конструисањем односно дизајном у машинству. Аутор је два стална уџбеника за ове предмете (Машински елементи и Иновативни развој техничких система) као и више од 270 других радова укључујући и десетак других књига. Звање "Професор емеритус" Сенат Универзитета у Београду доделио му је 2017.год Важнија остварења. Научна: а) Синтеза обновљивих слободних вибрација, б) Идентификација носивости машинских система на бази показатеља стања и радних услова, ц) Робусни приступ у избору конструкцијских параметара. Стручна: а) Лабораторијске инсталације за испитивања вероватноће разарања, вибрација и буке, б) Конструкцијска решења специфичних преносника снаге, ц) Идентификовани узроци и предложена реконструкција преносника и других система. Друга остварења: а) Формирао је модул Мастер студија „Дизајн у машинству“, б) Формирао је Лабораторију за Инжењерски дизајн, Лабораторију за преноснике снаге и Лабораторију за вибрације и буку ц) Био је представник Србије у Danubia-Adria асоцијацији за експерименталну механику (2007-2016), д) Члан и 8 година Председник Већа научне области техничких наука Универзитета у Београду (2000-2016), е) Председник комисије за стандарде. Од 2016. године запослен је у фирми EDePro (Engine Design and Production) Београд на развоју трансмисија система са турбо-погоном.

Достигнућа

Књиге

 • Милосав Огњановић: Иновативни развој техничких система
  Машински факултет, Београд, Србија, 2014

Инжењерска решења

 • Проф. емеритус Милосав Огњановић, Са сарадницима EDePro: Редуктор турбомотора TG100
  Нови објекат, 2020
  Опис
 • Проф. емеритус Милосав Огњановић, Са сарадницима EDePro: Трансмисија беспилотног хеликоптера "Стршљен"
  Нови објекат, 2020
  Опис
 • Проф. емеритус Милосав Огњановић, Са сарадницима EDePro: Лабораторијске инсталације за испитивање компонената и турбовратилног мотора TG100
  Нови објекат, 2020
  Опис

Награде и признања

 • Милосав Огњановић: "Професор емеритус", 2017
  Опис
end
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх