Проф. др Оливера Стаменковић

Основни подаци

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Оливера Стаменковић, рођена 02.06.1973. године, продекан и редовни професор Технолошког факултета у Лесковцу, Универзитета у Нишу. Ужа област њеног научног рада је хемијско инжењерство, односно хемијске технологије и инжењерство заштите животне средине. Последњих година интензивно се бави процесима екстракције и биообновљивим изворима енергије, нарочито процесима добијања биодизела. Објавила је три истакнуте монографије националног значаја, једну монографију националног значаја, три поглавља у монографији међународног значаја, два поглавља у истакнутој монографији националног значаја, 71 рад у међународним часописима са СЦИ/СЦИе листе, 12 радова у националним часописима, 123 саопштења на научним скуповима (51 на међународним и 72 на националним скуповима) и четири предавања по позиву на међународним и националним скуповима. Учествовала је у реализацији десет научно-истраживачких пројеката (шест међународних и четири национална пројекта). Према бази Сцопус (на дан 24.03.2023), укупна цитираност њених радова износи 4366, а х индекс 33 (4060 без аутоцитата, х индекс 33).
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх