Др Рада Петровић

Основни подаци

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Дописни члан
Биографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф др Рада Петровић, дипл. инж. технологије, редовни професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, рођена је 1965. год. у Ариљу. Дипломирала је1989. год., магистрирала 1994. год. и докторирала 2001. год. на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, где је запослена од 1990. год. Држи наставу из више предмета из области технологије воде и технологије керамике на основним, мастер и докторским студијама, на студијским програмима Хемијско инжењерство и Инжењерство материјала. У оквиру научноистраживачке делатности бави се хемијским поступцима синтезе керамичких прахова, добијањем густе и порозне керамике, развојем нових адсорбената за уклањање загађујућих материја из воде, синтезом фотокатализатора и фотонапонских система на бази титан(ИВ)-оксида и др. Била је ментор 12 и коментор 6 одбрањених докторских дисертација, ментор 2 магистарске тезе, 27 мастер радова, 41 дипломског и 26 завршних радова. Објавила је преко 100 радова у часописима категорије М20. Цитирана је 2350 пута без аутоцитата, х = 29. Суб-едитор је часописа Journal of Serbian Chemical Society за област материјала. Била је руководилац је ЕУРЕКА пројекта Е!13305 (2019-2022. год). Национални је експерт за чистију производњу и ефикасно коришћење ресурса. Била је рецезент Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа, као и дугогодишњи члан Савета Технолошко-металуршког факултета. За дописног члана АИНС је изабрана 2022. год. Удата је и мајка двоје деце.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх