Проф. др Милош Танасијевић

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Контакт

Телефон (додатни): 0113219155

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

МИЛОШ Љ. ТАНАСИЈЕВИЋ, рођен је 12. августа 1975. године у Смедеревској Паланци. Дипломирао је на Рударско-геолошком факултету у Београду 2000. године на Смеру за механизацију у рударству, где је и магистрирао 2004. и докторирао 2007. године. На матичном факултету запослен је од 2001. године, од када је прошао сва сарадничка и наставничка звања. За редовног професора изабран је 2017. године. На факултету држи наставу из следећих предмета: Машински елементи, Основи конструисања на основним студијама; Поузданост техничких система и Пројектовање и избор рударских машина на мастер студијама; Сигурност функционисања техничких система на докторским студијама. Као ментор руководио је израдом седам докторских дисертација, од којих је пет одбрањено. Коаутор је универзитетског уџбеника и приручника за вежбе и једне монографије, објавио је око 100 научних публикација од којих је 27 са референтне SCI листе. Број хетеро-цитата према SCOPUS сервису је 255, h-index = 9. Научно-истраживачку делатност усмерио је ка инжењерству одржавања техничких система, сигурности функционисања и поузданости техничких система. Бави се развојем системског приступа у анализи животног циклуса и конструкције рударских машина. Активно користи математичке и концепцијске моделе анализе на бази AI, fuzzy теорије и експертних модела. За дописног члана АИНС је изабран 2022.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх