Др Срђан Костић

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Институт за водопривреду ,,Јарослав Черни''
Адреса радне организације: Јарослава Черног 80, Београд
Мобилни телефон: 0642848406
Телефон (додатни): 0668560912
E-mail: srdjanrgf@gmail.comПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

СРЂАН Д. КОСТИЋ, рођен је 19. децембра 1986.г. у Лесковцу. Дипломирао на Рударско-геолошком факултету у Београду 2010.г. на смеру за Геотехнику са оценом 10,0 као студент генерације. Докторирао 2013.г. на матичном факултету из области примене нелинеарне динамике у изучавању рударски генерисаних потреса. У периоду 2010-2015.г. био је ангажован на матичном факултету на изради инжењерских, истраживачко-развојних и научних пројеката. 2015.г. прелази у Институт за водопривреду ,,Јарослав Черни'', где је данас на позицији шефа Сектора за геологију у звању виши научни сарадник. На Рударском факултету Универзитета у Бањој Луци је од 2014.-2022.г. у звању доцента и ванредног професора држао наставу из предмета ,,Геомеханика'' и ,,Механика стена и тла'', а од 2022.г. је ангажован у настави на последипломским студијама. За ванредног професора за ужу научну област Геотехника на Факултету техничких наука у Новом Саду изабран је 2022.г., где држи наставу из предмета ,,Инжењерска геологија''. Објавио је око 30 радова у референтним међународним часописима, аутор/коаутор је 3 поглавља у међународним монографијама, 2 монографије националног значаја, 4 техничка решења, презентовао око 50 радова на међународним и домаћим научно-стручним скуповима, и др. Према SCOPUS -у његови радови су цитирани преко 300 пута без аутоцитата ( h-индеx: 11). За дописног члана АИНС изабран је 2022.г.
design by Milica Popović
врх