Проф. др Дамјан Пантић

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Дописни члан
Биографија

Контакт

Радна организација: Универзитет у Београду, Шумарски факултет
Адреса радне организације: Кнеза Вишеслава 1, 11000 Београд
Телефон радне организације: 011 30 53 868
E-mail: damjan.pantic@sfb.bg.ac.rsПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Дамјан Пантић, редовни професор Шумарског факултета, Универзитета Београду, рођен је 1963. год у Сремској Митровици. Научна делатност проф Пантића везана је за УНО Планирање газдовања шумама, конкретно за научне дисциплине Дендрометрија, Инвентура шума и Моделовање у шумарству. У досадашњем периоду објавио је преко 150 библиографских јединица, укључујући основни уџбеник из Дендрометрије, помоћну уџбеничку литературу, 8 поглавља у монографијама и 17 радова у часописима индексираним на SCI листи. Као руководиац или члан тима учествовао је у реализацији 21 научноистраживачких пројеката у иностранству и у више од 30 стручних пројеката и студија у Србији. Као ментор или члан комисије, учествовао је у изради и одбрани 37 дипломских/завршних радова, шест магистарских радова, 40 мастер радова и 14 докторских дисертација. У међународној сарадњи члан је више секција у оквиру IUFRO асоцијације, представник је Србије у ENFIN (Европска мрежа националних инвентура шума), FAO координатор за инвентуру шума и члан тима за хармонизацију националних инвентура шума земаља Европе (COST ACTION FP1001. WG1. SWG1 defiinition). У Европској комсији за H2020 има улогу LEAR-(Legal Entity Appointed Representative) Шумарског факултета. Такође, члан је и уређивачког одбора часописа SEFOR. Био је руоводилац докторских студија на Одсеку за Шумарство, шеф је катере Планрања газдовања шумама.
design by Milica Popović
врх