Проф. др Дамјан Пантић

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Дописни члан
Биографија

Контакт

Радна организација: Универзитет у Београду, Шумарски факултет
Адреса радне организације: Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Дамјан Пантић, редовни професор Шумарског факултета, Универзитета Београду, рођен је 1963. год у Сремској Митровици. Научна делатност проф Пантића везана је за УНО Планирање газдовања шумама, конкретно за научне дисциплине Дендрометрија, Инвентура шума и Моделовање у шумарству. У досадашњем периоду објавио је преко 150 библиографских јединица, укључујући основни уџбеник из Дендрометрије, помоћну уџбеничку литературу, 8 поглавља у монографијама и 17 радова у часописима индексираним на SCI листи. Као руководиац или члан тима учествовао је у реализацији 21 научноистраживачких пројеката у земљи и иностранству и у више од 30 стручних пројеката и студија у Србији. Као ментор или члан комисије, учествовао је у изради и одбрани 37 дипломских/завршних радова, 6 магистарских радова, 40 мастер радова и 14 докторских дисертација. У међународној сарадњи члан је више секција у оквиру IUFRO асоцијације, представник је Србије у ENFIN (Европска мрежа националних инвентура шума), FAO координатор за инвентуру шума и члан тима за хармонизацију националних инвентура шума земаља Европе (COST ACTION FP1001. WG1. SWG1 defiinition). У Европској комсији за H2020 има улогу LEAR-(Legal Entity Appointed Representative) Шумарског факултета. Шеф је Катере Планрања газдовања шумама, главни и одговорни уредник часописа Гласник Шумарског факултета и члан уређивачког одбора часописа SEFOR. Био је руоводилац докторских студија на Одсеку за Шумарство, као и представник Шумарског факултета у Већу научних области биотехничких наука на Универзитету у Београду.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх