Проф. др Жарко Илин

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Дописни члан

Контакт

Радна организација: Пољопривредни факултет Нови Сад

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Др Жарко М. Илин рођен је 19.02.1959. године у Кули, општина Кула, АП Војводина, Република Србија. Основну школу завршио је у месту рођења, а средњу пољопривредну школу, општи смер у Сомбору. На одсек за ратарство и повртарство Пољопривредног факултета у Новом Саду уписао се школске 1978/79. године, а дипломирао на истом Факултету 07.12.1982. године. Магистарску тезу под називом "Утицај азота на принос и квалитет семена црног лука" успешно је одбранио 22.11.1990. године. Докторску дисертацију под насловом "Утицај ђубрења и наводњавања на принос и квалитет кромпира" одбранио је 04.02.1994. године. Исте године изабран је за доцента, 1999. године изабран је за ванредног професора. У звање и на радно место редовног професора изабран је 15.11.2004. године. По националности је Србин, ожењен је, има двоје деце и стално је настањен у Новом Саду. Редовни професор за ужу научну област повртарство на Департману за ратарство и повртарство при Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду. У научноистраживачком раду учествовао је у великом броју пројеката и бави се биологијом, физиологијом, агроекологијом, минералном исхраном, органским ђубривима, потребама биљака у води на отвореном пољу и у заштићеном простору, начином производње и квалитетом семена, расада и квалитетом поврћа и кромпира за свежу потрошњу и потребе прерађивачке индустрије. У последњих седамнаест година руководио је на седам домаћих и три међународна пројекта. Учествовао је у реализацији једног међународног пројекта са привредом (ПСОМ07) финансираног од стране Владе Краљевине Холандије. До сада је објавио 228 научних радова у домаћим и међународним часописима. Седам су поглавља из категорије М14; два рада из категорије М21а; три рада из категорије М22 и пет радова из категорије М23. Више радова из категорије М30; две монографије из категорије М41, већи број радова из категорије М50 и М60; три техничка решења (једно М83 и два из категорије М84 верификована на МНО) и коаутор је два патента (2 сорте зачинске паприке регистроване на националном нивоу).
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх