Проф. др Зоран Јовановић

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Др Зоран ЈОВАНОВИЋ, директор Лабораторије за моторе и моторна возила у Институту ВИНЧА и више од 30 година наш представник у две потпуно хетерогене светске експертске групе УН (UN/ECE/ITC/WP15, и UN/ECE/ITC/WP29/GRB). Врло је активан на националној и интернационалној сцени у три различите научне области: турбулентна нереактивна и реактивна струјања (сагоревање) у сложеној геометрији мотора и моторних возила са покретним и непокретним границама, бука и вибрације мотора и моторних возила и различите активности у домену опасних материја – оптимизација транспорта и компатибилност опасних материја и материјала. Континуални професионални ангажман и сарадња са водећим иностраним компанијама и институцијама, интензивна сарадња са нашим привредним организацијама, руковођење бројним пројектима, различите техничке активности у оквиру неколико министарстава, већи број радова и техничких решења.
design by Milica Popović
врх