Проф. др Ненад Јанићијевић

преминуо 29.04.2019

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Биографија
design by Milica Popović
врх