Проф. др Владан Ђорђевић

преминуо 10.2022

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Редован члан САНУ
Биографија
design by Milica Popović
врх