Проф. др Бранислав Ђорђевић

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Редован члан
Professor honoris causa
Функција: Члан међуодељенског одбора за енергетику
Члан међуодељенског одбора за рачунарство и системске науке
Члан
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Грађевински факултет
Адреса радне организације: Булевар Краља Александра 73, 11000 Београд

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Бранислав В. Ђорђевић је рођен 1938. у Скопљу. Редован професор Грађевинског факултета у Београду, редовни члан Академије инжењерских наука Србије (од 2004), члан Научног друштва Србије од 1999, professor honoris causa. Као утемељивач Теорије водопривредних система као нове гране Техничке кибернетике, предавао на више универзитета. Био је шеф Катедре за хидротехнику на Грађевинском факултету у Београду. Његова специјалност су планирање сложених хидротехничких система са хидроелектранама, оптимизација вишенаменских система за коришћење, уређење и заштиту вода, развој метода операционих истраживања при управљању вишенаменским системима, истраживање хидроенергетских потенцијала и њиховог коришћења у оквиру интегралних система, анализа и алокација поузданости система сложених конфигурација, истраживање успешног уклапања хидротехничких система у еколошко окружење, израда планских докумената водопривреде и хидроенергетике највишег стратешког нивоа. Развио је савремене методе оптимизације и планирања хидротехничких система и најсложенијих конфигурација, те се сматра једним од најкомпетентнијих светских експерата на том плану. Аутор 300 библиографских јединица, од којих 8 књига као једини аутор, 6 књига као први аутор, у 15 књига аутор једног или више поглавља. За књиге „Коришћење водних снага 1 и 2” награђен 1984. Октобарском наградом Београда. Његово капитално дело из области теорије водопривредних система, објављено у САД (1993) – Cybernetics in Water Resources Management – базна је монографија у свету из те области и цитира се у том својству. Друге често цитиране књиге: Водопривредни системи, Објекти хидроелектрана, Хидроенергетско коришћење вода. На низу научних скупова у земљи и иностранству поверавана му је улога предавача по позиву или генералног известиоца. Радио је на планирању свих већих хидроелектрана и водопривредних система у СФРЈ - ХЕ Ђердап 1 и 2, РХЕ Бајина Башта, каскада ХЕ на Неретви, ХЕ Козјак, ХЕ Вишеград, ХС ДТД, ХС Северна Бачка, на оптимизацији многих система, као и на изради најважнијих стратешких планских докумената у области вода на простору бивше СФРЈ. Аутор је делова који се односе на воде у Просторном плану Србије и низу просторних планова општина и простора посебних намена (акумулација, сливова, коридора, рударских басена, итд.). Био је руководилац израде планског документа ''Стратегија интегралног управљања водама Републике Српске''. Резервни је мајор Војске Србије.

Достигнућа

Књиге

 • Ђорђевић Бранислав и Горан Секулић: Искоришћење водних потенцијала Црне Горе у складу са политиком искоришћења обновљивих извора енергије
  Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица, Црна Гора, 2015

Научни радови

 • Ђорђевић Бранислав: Изградња водопривредне инфраструктуре је најважнији и континуирани државни развојни пројекат
  Поглавље у књизи: Могуће стратегије развоја Србије, САНУ, стр. 309-322, 2014
  Академик Часлав Оцић, САНУ, Београд, ИСБН 978-86-7025-643-9, Београд, Србија
 • Дашић Тина и Бранислав Ђорђевић: Incorporati of water storage reservoirs into the environment
  Scientific Journal of Civil Engineering, Vol. 2, Issue 2, Вол. Vol. 2, I, 2014
  The Mecedonian Association od Structural Engineering,, Скопје, Република Македонија
  Област часописа: Грађевинарство
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх