Проф. др Александар Гајић

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Члан међуодељенског одбора за енергетику
Члан
Биографија

Контакт

Радна организација: Машински Факултет
Адреса радне организације: Краљице Марије 16 11120 Београд
Телефон радне организације: +381/11) 3370-342
E-mail: agajic@mas.bg.ac.rsПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Рођен 1950 г. у Београду, докторску дисертацију је одбранио на Универзитету у Београду 1983 г., за редовног професора Машинског факултета изабран је 1996 г. Редовни члан АИНС је од 2009 г. Изабран је за гостујућег професора на Универзитету Тохоку, Сендаи, Национални иснтитут за науку о флуидима (Institute of fluid science) Јапан, 1993, Политехнички универзитет Темишвар (Universita Politechnica Timisoara), Румунија, 2009 г. и Шарми Универзитет (University Chalmers), Гетеборг, Шведска 2013 г. Шеф је катедре за хидрауличне машине и енергетске системе Машинског факултета у Београду. Поред матичног факултета у различитим својствима је ангажован на низу факултета у Србији и иностранству. Држао је семинаре у В. Британији, Јапану, Кини, Југославији, Србији, предавања по позиву у Бразилу, Јапану, Кини, Југославији. Поред осталих обављао је дужност Државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја (2013-2014) и Специјалног саветника Министра рударства и енергетике (2009-2011), члана Матичног одбора за воде Министарства науке, члана Извршног комитета Интернационалног удружења за хидрауличка истраживања - секција за хидрауличне машине и системе, Мадрид, у четири мандата (1996-2008). Пројектовао је и испитивао пумпе за хемијску и петрохемијску индустрију, вентилаторе специјалне намене за постројења у земљи и иностранству. Аутор је или коаутор софтвера за прорачун крутог и еластичног удара и хидрауличких осцилација. Са сарадницима је развио јетоде комплексних испитивања хидроелектрана. Извршио је анализе прелазних режима у преко 50 великих хидротехничких система. Објавио је као аутор или коаутор око 10 универзитетских књига и преко 20 помоћних уџбеника, преко 160 научних радова, преко 200 истраживачких извештаја. Руководио је израдом 21 стратешких пројеката, студија националног и регионалног значаја. Цитиран је у преко 80 радова, од којих су преко 40 међународни, чији су аутори из: САД, Русије, Кине, Немачке, Јапана, Бразила, Чешке, Норвешке, Уругваја, Швајцарске, Словеније итд.
design by Milica Popović
врх