Проф. др Милорад Стошић

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Милорад Стошић, дипломирани инжењер агрономије. Завршио Пољопривредни факултет у Земуну 1963. године на коме је магистрирао 1974. и докторирао 1980. У Институту за крмно биље у Крушевцу је радио 42 године, где је стекао звање научног саветника, а на Пољопривредном факултету 10 година у трећинском радном односу, где је стекао звање редовног професора за предмет Ливадарство са пашњаштвом. Био је више година руководилац научне службе у Институту, заменик директора и директор. Учествовао је у 19 научних пројеката у којима је за 4 био руководилац, а за 4 руководилац подпоројекта. Реализовао је 3 међународна научна пројекта у којима је био руководилац и 2 стручна пројекта. Ментор је или коментор 5 докторских дисертација и 6 магистарских теза. Аутор је или коаутор 8 привредних пројеката који су реализовани у Србији. Објавио је 124 библиографске јединице; од тога 109 научних радова, 1 монографију, 6 прилога у монографијама и 2 прилога у енциклопедијама. Има 4 технолошка решења и 2 протоипа машина (комбиновани силажни комбајн и вршалица за синтозрне легуминозе). Водећи је научни радник у Србији у области проучавања крмног биља, посебно природних и сејаних травњака.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх