Проф. др Стеван Маширевић

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Редован члан
Функција: Члан одељења биотехничких наука
Члан међуодељенског одбора за публикације
Члан међуодељенског одбора за храну
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Стеван Маширевић, рођен 1952. године у Сомбору, инжењер агрономије, фитопатолог, редован је професор фитопатологије Универзитета у Новом Саду. Био је ментор многих дипломских, 3 магистарска, 11 мастер радова, 3 докторске дисертације. Аутор је преко 250 научних радова, аутор, односно ко-аутор 19 књига и монографија и више десетина стручних радова. У научном раду бавио се болестима шећерне репе и сунцокрета. као и сузбијањем паразита гајеног биља употребом пестицида и непестицидним мерама борбе. Био је у научној мисији на програму унапређења производње сунцокрета у Пакистану, боравио је на North Dakota State University, на постдокторским студијама. Био је директор Института за заштиту биља Пољопривредног факултета у Новом Саду и директор Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. Члан је Светске асоцијације за сунцокрет, члан редакције часописа Биљни лекар и Уљарство, руководилац Европског ФАО програма за истраживања болести сунцокрета.
design by Milica Popović
врх