Проф. др Стеван Маширевић

преминуо 09.2022

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Редован члан
Функција: Члан међуодељенског одбора за публикације
Члан међуодељенског одбора за храну
Биографија
Библиографија

Кратка биографија

Проф. др Стеван Маширевић, рођен 1952. године у Сомбору, инжењер агрономије, фитопатолог, редован је професор фитопатологије Универзитета у Новом Саду. Био је ментор многих дипломских, 3 магистарска, 11 мастер радова, 3 докторске дисертације. Аутор је преко 250 научних радова, аутор, односно ко-аутор 19 књига и монографија и више десетина стручних радова. У научном раду бавио се болестима шећерне репе и сунцокрета. као и сузбијањем паразита гајеног биља употребом пестицида и непестицидним мерама борбе. Био је у научној мисији на програму унапређења производње сунцокрета у Пакистану, боравио је на North Dakota State University, на постдокторским студијама. Био је директор Института за заштиту биља Пољопривредног факултета у Новом Саду и директор Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. Члан је Светске асоцијације за сунцокрет, члан редакције часописа Биљни лекар и Уљарство, руководилац Европског ФАО програма за истраживања болести сунцокрета.
design by Milica Popović
врх