Вести

АИНС и МХЕ

31.01.2019

У току су припреме новог документа о малим хидроелектранама (МХЕ). Међутим, врло су актуелни и закључци са Округлог стола о МХЕ који је одржан 30. јуна 2011. године па их прилажемо као добар основ за широку акцију.


Закључци са Округлог стола из јуна 2011. године
design by Milica Popović
врх