Вести

Одржан је скуп - Рециклажа металичних секундарних сировина

16.11.2018Организатор скупа је АИНС а суорганизатор Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина (ИТНМС)

Скуп је одржан 16. новембра 2018. год. у Свечаној сали Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Булевар Франше Д'Епереа 86, Београд, са почетком у 11 часова, у склопу активности Међуодељенског одбора за заштиту животне средине АИНС и суорганизацији Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина.


Информација о скупу и закључци
design by Milica Popović
врх