Вести

Признање Тодоровићима, редовним члановима АИНС из ОМН

09.11.2017У Кини, на десетом великом међународном конгресу грејања, хлађења и климатизације, уручено је признање професорима Тодоровић, Браниславу и Марији, који су дуго радили у издавачком одбору Energy&Buildings часописа.

На десетом великом међународном конгресу грејања, хлађења и климатизације, заправо енергије која се користи и троши у грађевинским објектима, који се традиционално одржава у Кини, ове године је био организатор Универзитет Shandong Jianzhu у месту Јинан. Професори Марија и Бранислав Тодоровић су били предавачи по позиву, а издавачка куца Elsevier је том приликом организовала пријем поводом 40 година излажења часописа Energy&Buildings и одавања признања професорима Тодоровић, Браниславу и Марији, који су дуго радили у издавачком одбору овог часописа. Представник издавача часописа Elsevier је уручио специјално угравирану плочу са натписом да је Бранислав Тодоровић био на челу часописа практично 30 година. Претставник Elsevier - а је истакао да је “импакт фактор “ као мерило значаја часописа и квалитета у њему објављених научних радова, у том периоду од 0.3 прешао оцену 4, што је у издавачкој научној струци којој је посвећен часопис највиша вредност. Говорник је објавио да је Elsevier Тодоровићу доделио титулу "почасни главни уредник " овог часописа, првом коме је то звање додељено. Потом је представник издавачке куће Elsevier нагласио да је Марија Тодоровић била дугогодишњи члан ужег редакционог тима и запажено радила на рецензирању чланака и давала стручне савете ауторима да поправе и унапреде послати текст.

Документ
design by Milica Popović
врх