Вести

АИНС нуди помоћ РТБ Бор

31.05.2017Иницијатива ОРГН и ОТМНМ о учешћу АИНС у решавању стручних проблема у раду РТБ БОР

На предлог Одељења рударских и геолошких наука и Одељења, технолошких, металуршких и наука о материјалима, Председништво АИНС је на седници од 31. маја 2017. године одлучило да приложени материјал постави на сајт и достави надлежним министарствима као став АИНС.

Стручна помоћ коју АИНС може да понуди РТБ Бор
design by Milica Popović
врх