Вести

Одржан је Научни скуп о пољопривредној механизацији

02.12.2016

У организацији Пољопривредног факултета у Новом Саду, Научног друштва за погонске машине, тракторе и одржавање - ЈУМТО и Друштва за развој и коришћење биогорива и АИНС одржан је 23. Научни скуп "Развој трактора и примена обновљивих извора енергије" и Округли сто "Механизација као фактор унапређења пољопривреде, водопривреде и шумарства".


Програм скупа
design by Milica Popović
врх