Предавања

Утицај развоја информационих технологија на занимања и садржаје високошколских програма из области рачунарства

17.04.2019, Свечана сала грађевинског факултета, 18х
Предавач: Проф. емеритус др Душан Старчевић
Одељење/Институција: Одељење рударских и геолошких наука
Апстракт: Предавање је посвећено анализи утицаја промена у подручју информационих технологија на развој привреде и друштва. Описаће се основне одлике информационих технологија и начин њиховог дејства на савремену економију у процесу познатом као “дигитална трансформација друштва”. Осврнућемо се на утицај рачунарских компоненти и програма на еволуцију традиционалног значења термина производ и услуга, како бисмо разумели будуће процесе промена у друштву и припремили се за њих. Полазећи од постојећег стања, броја и профила запослених у области информационих технологија у САД-у, и увида у нове информационе технологије, даће се оцена њиховог утицаја на затечена и нова занимања. Имајући у виду кључне информационе технологије за које се очекује да обележе следећу деценију, навешће се и задаци академских установа у одговору на технолошке изазове у домену рачунарства. Презентоваће се де фацто стандарди које треба имати у виду приликом специфицирања нових наставних планова и програма рада.
Предавач: Проф. емеритус др Душан Старчевић (Биографија)
design by Milica Popović
врх