Picture 008БРАНИСЛАВ МИТРОВИЋ, дописни члан АИНС од 2007. године, је рођен у Бару 1948. године. После завршене Гимназије, уписао је Архитектонски факултет у Београду 1967. Дипломирао је 1974. године у атељеу Проф. Уроша Мартиновића. Примљен је у Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије 1977. године. Између 1977. и 1986. године запослен је у пројектном заводу РО “Србијапројект” на пословима од самосталног до водећег пројектанта. Од 1986. до 1990. године ради у Центру за истраживање и пројектовање - ЦИП Београд као водећи пројектант. Од 1990. године је доцент на Архитектонском факултету у Београду на предмету Архитектонска анализа простора. Члан је председништва Друштва архитеката Београда од 1983. до 1989. године, а председништва Савеза архитеката Србије од 1987. године. Председник је Савеза архитеката Србије од 1993. године. 1995. године је изабран за ванредног професора на Архитектонском факултету у Београду на предмету Пројектовање 3, Објекти спектакла и Архитектонска анализа 1, 2, 3. Од 1995.- 1997. године је шеф катедре за пројектовање на Архитектонском факултету. Од школске 1997/98 године води СТУДИО 11 на катедри за пројектовање. 1998. године изабран је за редовног професора Архитектонског факултета. Награда Мајског салона за архитектуру и специјално признање Салона архитектуре за сакралне објекте; 2006. године примљен за дописног члана Српске Академије науке и уметности. Члан УЛУПУДС-а, ДАБ-а, САС-а, UIA UNESCO, ISOCARP, WCC; ICOGRADA

Архитекта Бранислав Митровић је добитник великог броја награда, професионалних и јавних признања за свој рад у архитектури.

Најзначајније: Добитник је следећих стручних и друштвених признања: Института за урбанизам и архитектуру Србије за најбољи дипломски рад за 1974. годину; Републичке награде листа Борба за најбоље архитектонско остварење на територији Републике Србије 1986, 1991. године; Специјалне награде Савеза архитеката Србије 1989, 1993. године; Велике награде Салона архитектуре 1990, 1998. године; Специјалне награде Салона архитектуре 1990. године; Октобарске награде града Београда за архитектуру 1990, 1996. године; Савезне награде листа Борба 1991. године за најбоље архитектонско остварење на територији СФР Југославије; Новембарске награде града Будве 1994. године за допринос на пољу архитектуре и урбанизма на том простору; Велике награде Новосадског салона архитектуре ДАНС за изведени објекат 1997, 1998. године; Годишње награде Савеза архитеката Србије 1997. године; Награде Новосадског салона архитектуре ДАНС за ентеријер 1999. године; Годишње награде часописа Кућа стил за ентеријер 1999. године; Награде листа Борба за архитектуру за најуспе ш није реализовано архитектонско дело у СР Југославији у 2000. години; Велике награде Савеза архитеката Србије за 2002. годину; Награде Савеза архитеката за најбоље изведени објекат за 2002. годину; 2003. године добитник је Велике награде Савеза архитеката Србије и Академије архитектуре за дело; Награде Новости за 2004. годину за најбоље изведено дело на територији СЦГ и Награде "Александар Шалетић" Мајског салона 2005. године за ентеријер пословнице Хyпо-Алпе- Адриа банке у Београду.

 

BRANISLAV MITROVIĆ, coresponding member of AESS from 2007., architect, was born in 1948 in Bar, Montenegro. After graduation on Gymnasium, enrolled The Faculty of Architecture at University of Belgrade in 1967 Graduated in 1974 in class of Prof. arch. Uroš Martinovic. In 1977 was accepted to The Association of Fine Artists of Applied Arts and Designers of Serbia. Between 1977 and 1986 has been employed in Designing Office Srbijaprojekt as designer and later as leading designer. From 1986 till 1990 worked at The Research and Designing Center – CIP, Beograd, as leading designer. From 1990 works as assistant professor on Faculty of Architecture of University of Belgrade on subject Architectonic Analysis of Space.

From 1983 to 1989 is a member of presidency of Society of Belgrade Architects, and from 1987 member of presidency of Society of Serbian Architects. Between 1995 and 2001 was a president of Society of Serbian Architects. In 1995 became a member of Academy of Architects of Society of Serbian Architects. In 1995 was elected for associate professor on Faculty of Architecture of University of Belgrade on subject Architectural Design III – buildings for spectacle and Architectural Analysis I – III. From 1995 to 1997 was a chief of Department of Architectural and Urban Design on Faculty of Architecture of University of Belgrade. In 1998 was elected for full professor in Faculty of Architecture of University of Belgrade. From school year 1997/98 leads Studio 11 on Department of Architectural and Urban Design.

In 2006 architect Branislav Mitrovic became a corresponding member of the Serbian Academy of Sciences and Art (SANU).

He is a member of the Association of Fine Artists of Applied Arts and Designers of Serbia (ULUPUDS), the Association of Belgrade Architects (DAB), the Union of Serbian Architects (SAS), UIA, UNESCO, ISOCARP, WCC, ICOGRAD, …

AWARDS:1974 Kosancicev venac Art center – final examination design for University degree. AWARD IAUS OF FACULTY OF ARCHITECTURE – EX PROFESSOR’S FUND – FOR BEST FINAL EXAMINATION DESIGN IN THE YEAR 1974; 1985 Residential building “Toplicka 1”, Titovo Uzice. REPUBLIC AWARD OF NEWSPAPER “BORBA” FOR THE BEST ARCHITECTURE ACHIEVEMENT IN SERBIA FOR THE YEAR 1985; 1988 Pastry shop TP in Cetinjska Street No 2, Beograd. Coauthor: arch Dušan Tesic. RECOGNITION OF SALON OF ARCHITECTURE FOR INTERIOR. ; 1989 Residential building “Toplicka 2”, Uzice. Coauthor: B.Sc. arch Vasilije Milunovic. SPECIAL AWARD OF UNION OF SERBIAN ARCHITECTS. ;1990 Residential building “Toplicka 2”, Uzice. Coauthor: B.Sc. arch Vasilije Milunovic. GREAT AWARD OF SALON OF ARCHITECTURE FOR THE YEAR 1989.; Residential building N-16, Liman IV settlement, Novi Sad. GREAT AWARD OF SALON OF ARCHITECTURE FOR THE BEST REALISED DESIGN IN THE YEAR 1989.; Family house in Visabaden, Germany. International architectural invitation competition. SPECIAL AWARD OF SALON OF ARCHITECTURE FOR THE BEST DESIGN IN THE YEAR 1989 ;Faculty of Fine Art’s Department of painting, Beograd. Coauthor: B.Sc. arch Slobodan Lazarevic. OCTOBER PRIZE OF CITY OF BELGRADE FOR ARCHITECTURE IN THE YEAR OF 1990 ; 1991 Faculty of Fine Art’s Department of painting, Beograd. Coauthor: B.Sc. arch Slobodan Lazarevic. REPUBLIC AWARD OF NEWSPAPER “BORBA” FOR THE BEST ARCHITECTURAL ACHIEVEMENT IN SERBIA FOR THE YEAR 1990.; 1993 Monument of pilots killed in April war in 1941. Coauthor: sculptor Nikola Milunovic and B.Sc. arch Vasilije Milunovic. SPECIAL AWARD OF SALON OF ARCHITECTURE FOR THE DESIGN IN THE YEAR 1993; 1994 NOVEMBER AWARD OF CITY OF BUDVA for the period 1989-1994 for contribution and activity in field of architecture and city planning in the area of the city of Budva, Montenegro; 1996 Residential building in Visegradska Street, Beograd. Coauthor: B.Sc. arch Zoran Gakovic. OCTOBER PRIZE OF THE CITY OF BELGRADE FOR ARCHITECTURE ; 1997 Residential building in Visegradska Street, Beograd. Coauthor: B.Sc. arch Zoran Gakovic. GREAT AWARD FOR THE REALISED BUILDING - DANS 97 – Salon of Architecture in Novi Sad; Business building “Zepter Palace”, Beograd. Coauthors: B.Sc. arch Vasilije Milunovic and arch Dušan Tešic – interior. AWARD OF THE UNION OF SERBIAN ARCHITECTS FOR THE BEST BUILDING IN THE YEAR 1996-97 ; Business building “Zepter Palace”, Beograd. Coauthors: B.Sc. arch Vasilije Milunovic and arch Dušan Tešic – interior. GREAT AWARD OF SALON OF ARCHITECTURE FOR THE YEAR 1997 ; Gasoline station of “Jugopetrol - BIP”, Beograd. Coauthor: B.Sc. arch Vasilije Milunovic. GREAT AWARD FOR THE REALISED BUILDING - DANS 98; 1999 Café “Millennium”, Budva, Montenegro. AWARD OF “Kuca stil” MAGAZINE FOR THE BEST INTERIOR IN YUGOSLAVIA DURING THE CURRENT YEAR.; 2000 Residential building, Kumanovska Street, Beograd. FEDERAL AWARD OF NEWSPAPER “BORBA” FOR THE BEST BUILDING REALISED IN YUGOSLAVIA IN THE YEAR OF 2000 ; Residential building in Kumanovska Street, Beograd. SPECIAL AWARD OF SALON OF ARCHITECTURE. Residential building in Kumanovska Street, Beograd. SPECIAL AWARD OF THE UNION OF SERBIAN ARCHITECTS ; 2002 GREAT AWARD OF UNION OF SERBIAN ARCHITECTS AND ACADEMY OF ARCHITECTURE FOR THE DEED ; The First Entrepreneur Bank Offices, Beograd. (Today HVB – Yugoslavia bank). AWARD OF UNION OF SERBIAN ARCHITECTS FOR THE BEST BUILDING IN THE YEAR OF 2002 ; 2004 Auto service and exibition room, Novi Sad. Coauthor: B.Sc.Arch Danica Kantar. AWARD OF NEWSPAPER „NOVOSTI“ FOR THE BEST BUILDING REALISED IN SCG IN THE YEAR 2004;

2005 “Hypo-Alpe-Adria” Bank, commercial space, Kralja Milana street, Belgrade. Coauthors: B.Sc.Arch Vanja Miletic and B.Sc.Arch Natasa Djuric. AWARD „ALEKSANDAR SALETIC“ SPECIAL AWARD OF ULUPUDS SALON ; 2006 Church consacrated to The Birth of Holly Mother in Stipina, Knjazevac. AWARD AT MAY SALON OF ARCHITECTURE ; Church consacrated to The Birth of Holly Mother in Stipina, Knjazevac. SPECIAL AWARD AT SALON OF ARCHITECTURE FOR SACRAL OBJECTS.